15 دقیقه سرنوشت ساز برای کارآفرین ها

0

15 دقیقه سرنوشت ساز برای کارآفرین ها

15 دقیقه سرنوشت ساز برای کارآفرین ها 

وقت گذاشتن به مدت 15 دقیقه برای انجام کارها میتواند بسیار سرنوشت ساز باشد, نخستین کار مدیریت زمان برای انجام کارها هست. در هیاهوی روزمره خود گم شده‌اید؟ خانواده از بی‌توجهی شما نسبت به آن ها آزرده‌دلیل هست؟ جای هیچ نگرانی وجود ندارد. کارآفرینان زندگی شلوغی دارند؛

 

اما باید تعادلی بین کار و زندگیشان برقرار و برنامه منظمی برای انجام کار‌ها ایجاد کنند. در مقاله پیش رو نکاتی بیان شده هست که انجام آن ها در انتهای روز کاری, سبب افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد شما خواهد شد:

 

۱. با تیم خود هماهنگ باشید

۵ دقیقه با اعضای تیم خود گفتگو کنید و در این زمان موارد مهم را باهم بررسی کنید. اگر با چالش غیرمنتطره‌اي روبه‌رو شده‌اند به انها اطمینان دهید که از آن ها پشتیبانی می کنید و در حل دشواری های کمکشان خواهید کرد.

 

۲. اولویت‌هاي روز بعد را مرتب کنید

کارهای روز بعد را به‌ترتیب اولویت مرتب کنید, ۵ دقیقه به خود فرصت دهید و انها را یادداشت کنید. با اولویت‌بندی کارها می توانید به‌سرعت و بدون مشکلی تمام کارها را انجام دهید.

 

۳. تقویم خود را چک کنید

دیدار‌ها و تماس‌هاي روز بعد خود را بررسی کنید و برای آن ها حاضر شوید. هیچ‌چیز بدتر از فراموش کردن یک جلسه کاری یا حاضر نبودن برای آن نیست.

 

۴. محل کارتان را تمیز و مرتب کنید

اینکار ممکن هست به‌نظر ساده باشد؛ اما یک میز نامرتب اصلا ظاهر خوبی ندارد. محل کار تمیز ذهن شما را باز می کند.۱۵ دقیقه پایان یک روز کاری را صرف انجام کارهای بالا کنید. از اجرای درست کارهای تیم مطمئن شوید؛ کارهای روز بعد را اولویت‌بندی کنید و محل کارتان را مرتب کنید.

 

سخن پایان

با انجام این نکات صبح روز بعد یک برنامه مشخص برای کارها دارید و بدون هدر دادن زمان, همۀ کارها را انجام می دهید؛ برای همه ي چیز حاضر هستید و بهره‌وری بیشتری خواهید داشت.

 

 

[ad_2]

پاسخ دهید