گسترش مراکز علوم سلول‌های بنیادی در کشور

0


دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: ایران در دهه اخیر در زمینه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی پیشرفت چشمگیری داشته است.

[ad_2]

پاسخ دهید