کیفیت محور حرکت خودروسازان

0

در فرصت فراهم‌شده برای صنعت خودروی ایران، خودروسازان باید با تلاش و توسعه و محصولات جدید، پاسخگوی عطش بازار داخل باشند، ضمن اینکه همزمان نگاه عمیقی‌تری هم به بازارهای صادراتی خواهند داشت.

یک مساله
به گزارش پردیس سلامت ،بی‌شک شرایط کنونی کشور برای صنعت خودروی ایران یک فرصت است به شرط آنکه کیفیت، محور حرکت خودروسازان بوده و در مسیر کاهش هزینه تولید و طراحی محصولات جدید حرکت مستمری داشته باشند. در فرصت فراهم‌شده برای صنعت خودروی ایران، خودروسازان باید با تلاش و توسعه و محصولات جدید، پاسخگوی عطش بازار داخل باشند، ضمن اینکه همزمان نگاه عمیقی‌تری هم به بازارهای صادراتی خواهند داشت.

یک پیشنهاد
برای آنکه صنعت خودروی ایران روی ریل اقتصاد مقاومتی حرکت کند، لازم است در حوزه همکاری‌ها، تولید و طراحی محصولات جدید و توسعه کیفی گام‌های محکم‌تری بردارد. امروز برای حفظ اشتغال صنعت خودرو، ضرورت دارد این صنعت مورد حمایت جدی دولت، مجلس و سایر متولیان صنعت کشور قرار گیرد چراکه هرگونه بی‌توجهی در این حوزه به اشتغال داخلی لطمه خواهد زد. باید نگاه و توجه به تولید و اشتغال‌زایی در کشور جزو ارزش‌های حاکم در جامعه تلقی شود.


[ad_2]

پاسخ دهید