کمبود فضای خوا‌بگاهی در دانشگاه علوم پزشکی تهران

0

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: خوابگاه‌های این دانشگاه از لحاظ تخت کمبود نداشته ولی از نظر میزان سرانه فضا دچار کاستی‌هایی است.

علی جعفر‌یان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی ؛با اشاره به بدهی بیمه‌های تامین اجتماعی و خدمات درمانی اظهار داشت: مجموع بدهی این دو شرکت 650 میلیارد تومان تا آخر خرداد ماه سال 95 بوده و طی مذاکرات صورت گرفته قرار شده که تا آخر شهریور ماه این بدهی برطرف شود.

وی یادآور شد: حقوق پزشکان و پرسنل این دانشگاه تا آخر فروردین ماه پرداخت شده و قرار است اضافه کار پرسنل تا آخر تیر ماه به صورت کامل و یکجا به حسا‌بشان واریز شود.

جعفر‌یان ادامه داد: در دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشجویان از لحاظ تعداد تخت، کمبود نداشته ولی فضای خوا‌بگاهی به از‌ای هر دانشجو ما دچار کاستی‌هایی هستیم که امیدواریم این مسئله هر چه سریعتر برطرف شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران عنوان کرد: طرح دستهای مهربان از سال 92 در مناطق محروم جنوب شهر صورت گرفته که در این کار جهاد‌ی هزار و 200 ویزیت به وسیله پزشکان متخصص این دانشگاه صورت گرفته است.

وی گفت: در راستای افزایش اقتصاد دانش بنیان در این دانشگاه بیش از 40 شرکت فناو‌ر مشغول فعالیت و پژوهش در حوزه پزشکی بوده و دانشگاه علوم پزشکی تهران تمام بندهای طرح نظام تحول سلامت را تا به امروز اجرایی کرده است.

انتهای پیام/

[ad_2]

پاسخ دهید