نقش دانشگاه‌های نسل سوم در چرخه اقتصادی کشور

0


رئیس دانشگاه امیرکبیر با اشاره به نقش دانشگاه‌های نسل سوم در چرخه اقتصادی کشور گفت: برای رسیدن به تکنولوژی‌های جدید باید تحقیقات بنیادی را در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تقویت کرد.

[ad_2]

پاسخ دهید