ناتوانی رادیولوژیست‌های جوان در خرید تجهیزات پیشرفته تصویربرداری

0


عضو هیأت مدیره‌ انجمن رادیولوژی‌ ایران گفت: به علت‌ گران بودن تجهیزات و امکانات جدید‌ رادیولوژیست‌های جوان توانایی خرید وسایل پیشرفته تصویربرداری را ندارند.

[ad_2]

پاسخ دهید