موفقيت علمی در كنار اخلاق معنا پيدا می كند

0


ظهور مطرح کرد: دانشمندان زمانی می توانند موفق باشند كه برای حفظ بشريت و ارتقای انسانيت از ربات ها استفاده كنند و به موازات پيشرفت علمی اخلاق را نيز در خود نهادينه كنند.

[ad_2]

پاسخ دهید