لحظه وحشتناک تصادف یک راننده بی احتیاط با کالسکه دو کودک + فیلم

0


فیلم زیر لحظه تصادف یک راننده بی احتیاط با کالسکه دو کودک را نشان میدهد. گفته می شود در اثر این تصادف هر دو کودک دچار ضربه مغزی شده اند.

[ad_2]

پاسخ دهید