سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیاردی ستاد زیست فناوری در حوزه دارو

0


دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی فناوری گفت: در حوزه دارویی ستاد زیست فناوری ۱۰۰ میلیارد تومانی سرمایه گذاری کرده است.

[ad_2]

پاسخ دهید