دعوت از وزیر آموزش و پرورش برای پاسخ به مسائل مربوط به صندوق ذخیره

0


رئیس کمیته تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به روند تحقیق و تفحص ، گفت: وزیر آموزش و پرورش را به کمیسیون دعوت کرده تا در مورد گزارشات موجود توضیحاتی بدهند.

[ad_2]

پاسخ دهید