توجه ويژه جامعه خيرين مدرسه ساز به بهبود وضعيت اقتصادی كشور

0

رئیس جامعه خيرين مدرسه ساز از برنامه های محتلف جهت اشتغال زايی و بهبود وضعيت اقتصادی كشور خبر داد.

توجه ويژه جامعه خيرين مدرسه ساز به بهبود وضعيت اقتصادی كشورحافظی رئیس جامعه خيرين مدرسه ساز كشور در گفت وگو با خبرنگار   حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی  ،اظهار داشت:مقام معظم رهبری با توجه به وضعيت كنونی كشور برنامه های مناسبی را برای ايجاد اقتصادی جديد تدوين كرده كه اين برنامه ها در راستاي تحقق توسعه پايدار انجام مي شوند.

رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز عنوان كرد:جامعه خيرين مدرسه ساز كشور در رابطه با ارتقا آموزش مناطق مختلف مسئوليت سنگينی را به دوش می كشد كه در چند روز آينده با برگزاری جشنواره های سواحل دريای عمان زمينه اشتغال زايی و بهبود وضعيت اقتصادی را فراهم می كند.

وی ادامه داد:در طی يك سال گذشته ميزان خيرين را افزایش داديم تا بتوانند با احداث فضاهای آموزشی وضعيت آموزشی و پرورشی كشور را بهبود بخشند هم اكنون نيز يك خير تعهد ساختن ٣١٣ مدرسه را در مناطق كمتر توسعه يافته را داشته است.

حافظی بيان كرد:برنامه هاي مدرسه سازی در جهت مبارزه با جهل و بی خردی تدوين می شود كه چشم اندازی بلند مدت را مي طلبد.

انتهای پیام/

[ad_2]

پاسخ دهید