تحت پوشش بودن ۵۳ درصد استان تهران در حوزه سلامت

0


رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: مسئولیت ۵۳ درصد سلامت استان تهران بر عهده دانشگاه شهید بهشتی بوده و این مرکز آموزشی، خدمات بهداشتی درمانی خوبی را به مردم داده است.

[ad_2]

پاسخ دهید