بیمارستان ویژه بانوان در کشور راه اندازی می شود

0


مشاور وزیر بهداشت به راه اندازی بیمارستان ویژه بانوان در کشور اشاره کرد و گفت: طراحی این مسئله انجام شده و توجه به این موضوع ضرورت دارد.

[ad_2]

پاسخ دهید