استرس تغییر زمانی عامل اصلی بروز اغتشاش فکری است

0


مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله با اشاره به تحقیقات جالب اسلامی در خصوص استرس، این رفتار را عامل اصلی بروز اغتشاش فکری دانست.

[ad_2]

پاسخ دهید