آمادگی دانشگاه اصفهان برای خرید ساختمان پژوهشگاه شاخص پژوه

0


رئیس دانشگاه اصفهان گفت: طبق جلسات برگزار شده این دانشگاه آمادگی دارد تا ساختمان پژوهشگاه منحل شده شاخص پژوه را خریداری کند.

[ad_2]

پاسخ دهید