آبان ماه؛ زمان برگزاری مجدد آزمون‌های توانمندسازی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی

0


آشنا از برگزاری مجدد آزمون‌های توانمندسازی آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در آبان امسال خبر داد.

[ad_2]

پاسخ دهید